Formula Air Baltic investicijos pagal priemonę “REGIO INVEST LT+”

Formula Air Baltic investicijos pagal priemonę “REGIO INVEST LT+”

UAB “Formula Air Baltic” įgyvendina projektą “Investicijos į pneumotransporto komponentų gamybos plėtrą“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0089 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Pagrindinis projekto tikslas – Įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas. Projekto metu pastatyta dulkių ištraukimo ir vėdinimo sistemų įrenginių gamykla ir įsigyta inovatyvi technologinė įranga, kuri bus naudojama rinkoje paklausių gaminių gamybai.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus įsigyta pažangi technologinė įranga, tai turės ilgalaikį teigiamą poveiki tiek paciai įmonei, tiek bendram Lietuvos ūkio augimui. Dėka naujos įrangos, įmonė išplės gaminių gamybos ir pardavimų apimtis, todėl bus sudarytos sąlygas ženkliai padidinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą. Gerėjantys įmonės finansiniai rodikliai reikš didesnius valstybei sumokamus mokescius ir taip prisidės prie ekonominės gerovės Lietuvoje kėlimo.

Dėl kitos, su šiuo projektu susijusios, informacijos galima kreiptis į UAB „Formula Air Baltic“, tel.: +37041540482, el.paštas: info-lt@formula-air.com

Viešinimo tekstas FAB pdf

Pasidalinti žinute!