Projektas UAB „Formula Air Baltic“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas

2017 m. rugsėjo 25 d. įmonė UAB „Formula Air Baltic“ kartu su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto “UAB „Formula Air Baltic“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas”. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos socialinio fondo lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti esamų ir naujų darbuotojų kompetenciją, žinias ir gebėjimus. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Mokymų programos išskaidytos pagal jų atliekamas funkcijas įmonėje, siekiant didžiausios naudos, pritaikant darbuotojų gebėjimus prie įmonės poreikių.

Projekto įgyvendinimas leis išplėsti kvalifikuotų, žinių ir gebėjimų turinčių darbuotojų, šioje rinkoje dalį. Planuojama, kad mokymai vyks 36 mėn., bus apmokyti 49 įmonės darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo 25 d. – 2021 m. rugsėjo 1 d.

Bendra projekto vertė: 157 081,05 Eur

Dėl kitos, su šiuo projektu susijusios, informacijos galima kreiptis į įmonę UAB „Formula Air Baltic“, tel.: +37041540482, el. paštas: info-lt@formula-air.lt