Zware industrie

Locatie: Noordwijk aan Zee, Nederland

Branche: zware industrie

This project was carried out by our customer working partner with Formula Air

Achtergrond

Elektriciteitscentrales beschikken over het algemeen over een groot arsenaal van zware industriële machines. De ruimtes waarin deze apparatuur staat moeten goed geventileerd worden om de gezondheid, veiligheid en de productiviteit van werknemers te waarborgen. De oplossing moet dan vaak gezocht worden in installaties die uitzonderlijk hoge volumes aan lucht kunnen verversen, terwijl de geluidsoverlast tot een minimum beperkt moet blijven.

Uitdaging

Een bruinkolen gestookte elektriciteitscentrale op een paar kilometers van de kust, worstelde met het feit dat zij een gezonde werkomgeving wilde behouden voor haar werknemers. Een enorme installatie binnen in het centrale gebouw lag ten grondslag aan deze uitdaging. Aanzienlijke volumes aan lucht moesten geventileerd worden om de luchtkwaliteit te kunnen handhaven. Grote openingen in de muren veroorzaakte hier echter veel geluidsoverlast en daarmee een groot probleem. Een andere uitdaging was om met onze engineersafdeling een zelfdragende constructie te ontwerpen die binnen de behuizing van slechts 6000 x 2000 x 2000 mm viel.

Oplossing

Formula Air ontwierp een unit die geheel afsluitbaar is d.m.v. een kleppenregister met warmtewisselaar. Dit volledig geïntegreerde apparaat stond rechtstreeks in lijn met de eisen van de klant. Omdat geluidsbeheersing een speerpunt was , werden er door Formula Air gekozen voor coulissendempers achter de roosters, zodat het geluid zo veel mogelijk binnen het gebouw blijft. Om te garanderen dat de natuurlijke ventilatie tijdens de koude winterperiode de klimaatbeheersing niet verstoort, zijn er achter de dempers warmtewisselaars geplaatst. Hierdoor kan de koude toevoerlucht verwarmd worden.

De ontworpen constructie biedt twee grote voordelen.
Het eerste voordeel is dat de klant alles wat nodig was om dit probleem de kop te kunnen bieden, bij één leverancier heeft kunnen afnemen ( Formule Air).
Het tweede voordeel was, dat er door de geëngineerde oplossing van Formula Air geen extra voorzieningen getroffen hoefden te worden door de klant. De plaatsing van één enkele unit, in tegenstelling tot meerdere onderdelen die ter plekke gemonteerd moesten worden, spaarde kosten uit o.a. op het gebied van tijd, kosten en mankracht.

 

Case study: heavy industry

« Vorige | Terug naar Case Studies | Volgende  »