Visie/Missie

Visie

Schonere lucht!
Schone lucht in onze leef- en werkomgeving heeft veel positieve effecten. Het levert een positieve bijdrage aan de gezondheid en aan het algehele gevoel van welbehagen. Het bevordert
productiviteit, werkt motiverend en het vermindert ziekteverzuim. En zeker niet onbelangrijk: het draagt bij aan een gezonder milieu en een betere toekomst voor onze planeet.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit alles belangrijk is om aan te werken.

Missie

De componenten aanleveren die bijdragen aan een schonere lucht in alle soorten werkomgevingen verspreid over Europa. Door advisering aan onze klanten en in nauwe samenwerking met onze klanten, kunnen wij een sleutelrol vervullen in het bijdragen van een oplossing in vraagstukken betreffende stofafzuiging en ventilatie. Wij werken aan een lange termijn partnerrelatie met onze klanten waarin samenwerking en kennisdeling voorop staan. Deze relatie werkt versterkend voor beide partijen en zorgt voor een beter en duurzamer samenwerkingsverband.