Cookies en Privacybeleid

Versie: Februari 2019

 
 1. Inleiding

 

Formula Air  verwerkt dagelijks informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet. Formula Air respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De bewaartermijn die we hanteren voor persoonsgegevens is doorgaans 2 jaar tenzij wettelijke bepalingen ons voorschrijven om deze periode te verkorten (bijvoorbeeld: persoonsgegevens van sollicitanten worden maximaal 4 weken bewaard tenzij in onderling overleg anders is overeen gekomen) dan wel te verlengen (bijvoorbeeld voor basisgegevens salarisadministratie  geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar). Formula Air is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot onze Privacy officer de heer Bartmann via oliver.bartmann@formula-air.com

 

 

 1. Persoonsgegevens

 

Formula Air (Bosscheweg 36, 5741 SX Beek en Donk, info-nl@formula-air.com, 0031-492451500) verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. Formula Air streeft na om niet meer dan het minimaal benodigd aantal persoonsgegevens van u te verwerken.

 

Dienstverlening

 

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij de volgende gegevens  van u nodig:

Naam bedrijf, rechtsvorm, factuuradres, afleveradres, e-mail adressen (algemeen, facturatie, contactpersoon), website van het bedrijf,  naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon, BTW nummer, KVK nummer,  kredietrapporten, segmentatie bedrijf en soort industrie van het bedrijf. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.

 

 

Commercieel en (Direct) Marketing

 

Voor het verstrekken en verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Uw informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen via e-mail, sms, post, telefoon of op enige andere manier over onze producten en diensten of de producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde en vertrouwde partnerorganisaties, tenzij u ons aangeeft niet benaderd te willen worden voor marketing doeleinden. U kunt uw keuzes op elk gewenst moment bijwerken door contact met ons op te nemen:

E-mail: marketing@formula-air.com

Telefoon: +31 (0) 492 45 15 45

 

Cookies

 

Formula Air draagt zorg voor optimale functionaliteiten van haar website. Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt Formula Air gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals Cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

 

Typen cookies: we maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zicht veld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Niet-functionele cookies zijn bijvoorbeeld analytische cookies. Deze cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren voor de website. Door analytische cookies weten we wel welke onderdelen van de website we kunnen verbeteren en wordt bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina’s gemeten, Niet-functionele cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren, We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. 

 

We maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies: analytische cookies, tracking cookies en advertentiecookies.

 

Analytische cookies

 

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers.

 

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt; en
 • Technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt.

 

Tracking cookies

 

Dit zijn cookies die worden geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen we bijhouden welke internetpagina’s u bezoekt. Uit de informatie over de websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.

 

 Advertentiecookies

 

Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

 

Cookies blokkeren en verwijderen

 

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

 

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

 

 Google Analytics

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ – dienst. Wij gebruiken deze dienst om het web bezoek bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, en om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij staan Google niet toe de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  

Social media

 

Formula Air is op sociale media te vinden, zoals op LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Linkedin-like”. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie, zoals uw IP-nummer, browsergegevens en aanmeldgegevens van LinkedIn.

 

Sollicitatieprocedure

 

Formula Air verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht,

contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis

van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en

zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming

geeft kan Formula Air uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

 

 Werknemers

 

Formula Air verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar de personeelspolicy.

 

 1. Ontvangers

 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Formula Air behalve waanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw gegevens worden verwerkt binnen de Formula Air Groep binnen de EU. Dit wordt mede veroorzaakt door de locatie van ons internationale distributiecentrum in Perwez, Belgie.

 

Uitvoering van een overeenkomst

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit

noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het

verwerken en – indien van toepassing – leveren van uw bestelling.

 

Met uw toestemming

 

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De

toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen

daarvan zijn.

 

Voor externe verwerking

 

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen

verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere

passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder

meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

 

 Om juridische redenen

 

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens

noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures

of verzoeken van overheidsinstanties.

 

Wettelijke verplichting

 

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo

is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons

opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene

wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Formula Air maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de

persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

 

Bewaartermijn

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, doorgaans 2 jaar,  tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen),  tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Gegevens van sollicitanten worden maximaal 4 weken bewaard tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren voor zover dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren

 

 

 1. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

 

Formula Air kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van

persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en

regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen

ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering. Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Formula Air  maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten. Uw persoonsgegevens zullen wij met name doorgeven aan vestigingen binnen ons

concern voor onze interne bedrijfsvoering.

 

 

 1. Uw rechten

 

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing,

beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij

die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

 

Recht van inzage

 

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw

verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument.

In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken.

Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens

worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige

rechten u geldend kunt maken.

  

Verbetering of aanvulling

 

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken

onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Gegevenswissing

 

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de

volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor

   verwerking meer;

 • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te

   honoreren;

 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.

 

 

 Beperking verwerking

 

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons

verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook

om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens

onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking

daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog

verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke

procedure).

 

Overdracht digitale data

 

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal

bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst

met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons

in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

 

Bezwaar

 

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking

hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben

aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij

dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen,

rechten en vrijheden. Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

  

Uitoefenen rechten

 

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact

opnemen met ons via het e-mailadres oliver.bartmann@formula-air.com. Formula Air zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 

 

 1. Klachten

 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de

klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen

van uw klacht.

 

 

 1. Vragen?

 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: oliver.bartmann@formula-air.com. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.