formula-air-blanc

15 November 2012

WEBSITE mới

Trang web mới của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động vào 15 Tháng 11 năm 2012. Đồng thời, chúng tôi sẽ giới thiệu logo và giao diện mới. Những thay đổi này sẽ phản ánh tốt...

Tìm hiểu thêm

12 November 2012

Crimpmachine

Phát minh – Máy tạo bích ống Formula Air

Linh hoạt, mạnh mẽ và nhanh chóng, đó là những đặc tính ưu việt mà bạn sẽ tìm thấy ở máy...

Tìm hiểu thêm

11 November 2012

Multiroller round

Formula Air ra mắt dòng sản phẩm mới

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 01 tháng 11 năm 2012 “Khả năng sản xuất hệ thống đường ống chất...

Tìm hiểu thêm