Rất vui được gặp bạn

Vị trí làm việc mở

Chúng tôi đang có một vị trí làm việc dành cho một sinh viên tại cơ sở sản xuất của chúng tôi ở Beek en Donk, Hà Lan.

Ngoài ra, chúng tôi cũng rất quan tâm đến những sinh viên có thể giúp chúng tôi với các chủ đề sau tại các cơ sở của chúng tôi ở Beek en Donk (Hà Lan) và Perwez (Bỉ):

• Lựa chọn giữa các hệ thống ERP hiện có

Giới thiệu phương pháp quản lý kho vận Two-bin vào quá trình sản xuất

• Thực hiện các nghiên cứu để đạt được chứng nhận ATEX.

• Thực hiện nghiên cứu được CE phê duyệt

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng click vào link