Ống / Kết nối ống

Ống / Kết nối ống

Với ống/ kết nối ống, chúng tôi có một giải pháp phù hợp cho mọi lĩnh vực ứng dụng cho ống có kết nối ống bẻ mép hoặc mặt bích.

Cụ thể

 • Đai nối, 1-mảnh và 2-mảnh (có và không có doăng kín khí)
 • Đai nối nhanh (có và không có doăng)
 • Mặt bích (tròn, góc, hình chữ nhật và hình vuông) theo tiêu chuẩn DIN 24.154 R1 đến R5, DIN 24.155, DIN 24.193, DIN 28.031, DIN 82.330, DIN 86.044 …
 • Khớp nối ống

Vật liệu

Đai nối

 • Tôn mạ kẽm theo công nghệ Sendzimir
 • Thép DC 01 (St 12,03) điện kẽm
 • AISI 304 (1.4301)
 • AISI 316 Ti (1,4571): sản xuất theo yêu cầu
 • Vv

Mặt bích

 • St 37,2 – thép đen
 • St 37,2 – thép đen mạ kẽm nhúng nóng
 • AISI 304 (1.4301) AISI 316 Ti (1,4571) AISI 321 (1,4541) vv
 • AlMgSi0, 5
 • vv

Khớp nối ống

 • Tôn mạ kẽm theo công nghệ Sendzimir
 • Nhôm
 • AISI 430 (1.4016), AISI 304 (1.4301) AISI 316 Ti (1,4571)

Yêu cầu báo giá