WEBSITE mới

formula-air-blanc

Trang web mới của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động vào 15 Tháng 11 năm 2012. Đồng thời, chúng tôi sẽ giới thiệu logo và giao diện mới. Những thay đổi này sẽ phản ánh tốt hơn chiến lược và những mục tiêu mà công ty hướng tới.

Ví dụ, logo mới của chúng tôi tượng trưng cho sự cởi mở, minh bạch và đổi mới liên tục, những điều đã làm nên nét đặc trưng cho Formula Air, trong khi đó giao diện mới sẽ mang lại cơ hội tạo nên sự thống nhất cho tất cả các bộ phận khác nhau của Formula Air. Cả logo và giao diện sẽ được hoàn thiện với tất cả thông tin liên lạc của chúng tôi trong những tháng tới.

 

Cũng trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ tiếp tục làm phong phú thêm trang Web bằng việc thêm vào những  nội dung phụ. Bạn sẽ có thể tìm thêm nhiều thông tin hơn về các nhóm sản phẩm khác nhau của chúng tôi, chẳng hạn như tài liệu kỹ thuật và bảng giá, và cuối cùng sẽ có một catalogue đầy đủ để tải về. Đối với khách hàng của chúng tôi, sẽ có một cổng thông tin chuyên dụng dẫn đến các tài liệu, bản vẽ tính toán đặc biệt, hình ảnh và tại một số điểm – sẽ là một cửa hàng trên web.

Trong khoảng thời gian này, nếu bạn có bất kỳ đề xuất ​​hoặc yêu cầu đặc biệt nào, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ info-be@formula-air.com

<Sử dụng Văn bản này sau 15 tháng mười một >

Trang web mới của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động vào 15 Tháng 11 năm 2012. Đồng thời, chúng tôi sẽ giới thiệu logo và giao diện mới. Những thay đổi này sẽ phản ánh tốt hơn chiến lược và những mục tiêu mà công ty hướng tới.

Ví dụ, logo mới của chúng tôi tượng trưng cho sự cởi mở, minh bạch và đổi mới liên tục, những điều đã làm nên nét đặc trưng cho Formula Air, trong khi đó giao diện mới sẽ mang lại cơ hội tạo nên sự thống nhất cho tất cả các bộ phận khác nhau của Formula Air. Cả logo và giao diện sẽ được hoàn thiện với tất cả thông tin liên lạc của chúng tôi trong những tháng tới.

 

Cũng trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ tiếp tục làm phong phú thêm trang Web bằng việc thêm vào những  nội dung phụ. Bạn sẽ có thể tìm thêm nhiều thông tin hơn về các nhóm sản phẩm khác nhau của chúng tôi, chẳng hạn như tài liệu kỹ thuật và bảng giá, và cuối cùng sẽ có một catalogue đầy đủ để tải về. Đối với khách hàng của chúng tôi, sẽ có một cổng thông tin chuyên dụng dẫn đến các tài liệu, bản vẽ tính toán đặc biệt, hình ảnh và tại một số điểm – sẽ là một cửa hàng trên web.

Trong khoảng thời gian này, nếu bạn có bất kỳ đề xuất ​​hoặc yêu cầu đặc biệt nào, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ info-be@formula-air.com

Chia sẻ tin nhắn này!