Atsakomybė

Šioje svetainėje pateikiama informacija skirta tik bendriems informaciniams tikslams. Ji kuriama su nuolatiniu atnaujinimu ir atidžia priežiūra. Visgi gali būti, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra neišbaigta arba neteisinga. Mes jokiu būdu neprisiimame atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, patirtus naudojantis šioje svetainėje pateikta informacija, ja pasitikint ar veikiant pagal ją.

Autorinės teisės

Šią svetainę ir jos turinį saugo autorinės teisės ir kitos nuosavybės teisės. Be raštiško „Formula Air“ sutikimo negalima platinti, atgaminti, saugoti automatinėse duomenų bazėse ar skelbti jokių šios svetainės ar jos turinio duomenų.

Formula Air Group

Bosscheweg 36, 571 SX Beek en Donk
Chamber of commerce: 17084497