Sąlygos ir taisyklės

Formula Air B.V. ir kiti juridiniai vienetai susiję su šia grupe taiko tokius verslo ir duomenų apsaugos procesus, kurie atitinka galiojančius įstatymus. Toliau pateikiamuose dokumentuose galite susipažinti su bendrosiomis pardavimo, pristatymo ir mokėjimų sąlygomis, taip pat su duomenų rinkimo, naudojimo ir apsaugos protokolais. Raginame atidžiai susipažinti su šiomis taisyklėmis.