apsaugokite gamybą su

ATEX įranga

Jei reikia sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos, galime pasiūlyti instaliaciją pagal 2014/34/EC ATEX direktyvą, kuri apsaugo darbuotojus ir gamybą nuo sprogimo padarinių. Taip pat tiekiame įvairius standartinius jutiklius bei valdymo pultus.

  • ATEX rotaciniai vožtuvai
  • ATEX atbuliniai vožtuvai
  • Priešgaisrinės sklendės ir gesinimo sistemos
  • Sprogimo slopinimo komponentai
  • Lygio, dulkių, kibirkščių jutikliai

 

IMG_2716.jpg

ATEX SERTIFIKUOTI GAMINIAI

Oro valymo sistemoms

Jūsų sprogios aplinkos poreikiams siūlome ATEX sertifikuotus BADA atbulinius ir rotacinius vožtuvus, sukuriančius apsauginę sistemą. Šie elementai neleidžia dulkėms išplisti per ortakius į kitas vietas.

Kaip ATEX montavimo sprendimo dalį taip pat galime tiekti ATEX sertifikuotus ventiliatorius, filtrus ir kitus komponentus. Atminkite, kad tokio tipo įrenginiuose ortakiams taip pat bus taikomi vietiniai saugos ir aplinkosaugos teisės aktai.

ATEX_-_UPDATED_1.png

ATEX reikalavimus atitinkančios instaliacijos pavyzdys
1 - Rotacinis vožtuvas RVA-X; 2 - ATEX Priešsprogiminė sklendė; 3 - ATEX Filtras; 4 - ATEX Ventiliatorius;

ATEX Įrangos DUK

Kodėl dirbant sprogioje aplinkoje būtinas ATEX priešsprogiminė sklendė?

Jei dirbate sprogioje aplinkoje, rekomenduojama įrengti ATEX priešsprogiminę sklendę. Be ATEX įrangos sprogimo pasekmės gali būti sunkios.

Kas atsitiks, jei neįrengsiu ATEX priešsprogiminės sklendės?

ATEX priešsprogiminės sklendės įrengimas yra labai svarbus jūsų sistemos saugumui sprogimo atveju. Jei jos nėra, sprogimas gali sugadinti jūsų įrenginį ir sukelti brangiai kainuojančią prastovą, kol bus keičiamos paveiktos sistemos sudedamosios dalys. Dar svarbiau yra tai, kad be šios  priešsprogiminės sklendės darbuotojams gresia pavojus susižeisti dėl smūginių bangų ir liepsnų, kurios gali keliauti per sistemą.

Kaip ATEX priešsprogiminė sklendė apsaugo sistemą sprogimo metu?

ATEX priešsprogiminė sklendė suprojektuota taip, kad įprasto veikimo metu liktų atvira, nes pro ją teka oras. Sprogimo atveju dėl sprogimo slėgio sumažėja oro srautas, todėl sklendė užsidaro dėl savo svorio ir užblokuoja vamzdyną. Pagal priešsprogiminės sklendės veikimo principą slėgio banga ir liepsna stumia priešinga oro srautui kryptimi, todėl sklendė prispaudžiama prie prietaiso rėmo ir užblokuoja likusią vamzdyno dalį. Tai svarbiausia jūsų ATEX įrangos sudedamoji dalis.

Kur turi būti įrengtas ATEX atbulinis vožtuvas?

Svarbu laikytis ATEX priešsprogiminės sklendės vartotojo vadove pateiktų nurodymų dėl montavimo reikalavimų. Turite atsižvelgti į gaminio padėtį, atstumus tarp kitų montavimo komponentų, vamzdynų medžiagą, ATEX ventiliatoriaus modelį, dulkių tipą ir kitus svarbius veiksnius.