Policies

Formula Air B.V. och andra ingående bolag har affärs- och dataskyddsprocesser framtgana så att de överensstämmer med aktuella lagar. I dokumenten nedan kan du se de allmänna villkoren för försäljning, leveranser och betalning, såväl som om datainsamling, användning och om ansvarsfriskrivning. Vänligen gå igenom dessa dokument noga!