HJÄLP OSS ATT GÖRA VÅRA TJÄNSTER BÄTTRE

Kundundersökning

Vi använder aktivt feedback för att förbättra våra tjänster och produkter. Därför har vi ställt två enkäter till ditt förfogande för att låta oss veta vad du tycker. Dina svar i dessa undersökningar gör att vi kan lära oss mer om dig och dina förväntningar, så att vi kan förbättra våra tjänster och ge dig bästa möjliga service.

Det tar dig ca 5 minuter för varje undersökning att fylla i.