ONE-STOP-SHOP FÖR

ATEX och säkerhet

Vi kan tillhandahålla lösningar enligt 2014/34/EC ATEX-direktivet för utrustning som används i en explosiv atmosfär, som skyddar personal och produktionsanläggningar från effekterna av en explosion. Dessutom finns produkter för kontroll av utrustning med olika standardsensorer och kontrollpaneler.

  • ATEX rotorslussar
  • ATEX backspjäll
  • Brandspjäll och släcksystem
  • Komponenter för explosionsavlastning och -suppression
  • Nivå-, stoft-, gnistsensorer

 

WTT_Dandenong-66.jpg

ATEX-CERTIFIERADE PRODUKTER FÖR

Komplett ATEX-installation

För dina behov i explosiva miljöer erbjuder vi ATEX-certifierade BADA backspjäll och rotorslussar som ett säkerhetskomponenter. Dessa produkter hindrar att en stoftexplosion sprids genom kanalsystemet till andra områden.

Som en del av en sådan ATEX-installation kan vi även leverera ATEX-produkter som fläktar, filter och andra komponenter. Tänk på att i dessa typer av installationer kommer även kanalsystemet att omfattas av lokal säkerhets- och miljölagstiftning.

Produkter som visas:
  • ATEX-fläkt
  • ATEX-rotorsluss
  • ATEX BADA-backspjäll
  • ATEX-cyklon
MicrosoftTeams-image (21).png