TILLVERKNING AV AUTOMATISKA BILTVÄTTSYSTEM

Biltvättbranschen

Plats: Nederländerna
Industri: Biltvättsindustrin
Detta projekt genomfördes av ACE Car Wash System i nära samarbete med Formula Air

Bakgrund

Eftersom allt fler på grund av förnyade miljölagar och förordningar inte får tvätta sina bilar på sina egna stadsgator eller skulle vilja ha tillgång till ett professionellt biltvättcenter. Behovet av fler biltvättföretag växer. En stor sak på ett biltvättcenter är möjligheten att även dammsuga sin bil efter att ha tvättat den. Formula Air, som en leverantör av ett stort utbud av högvakuumprodukter som rörsystem och kopplingar samt högvakuumfläktar och högvakuumfilter, deltar ofta i att förnya gamla installationer och även med att bygga nya.

Utmaning

En stor del av att bygga ett vakuumsystem för biltvätt är stålkonstruktionen som behövs för att montera alla högvakuumkomponenter. Dessa konstruktioner är ofta dyra och tar tid och mycket arbete att installera. Dessutom är dessa konstruktioner inte de mest tilltalande att titta på, i en miljö som ofta är utformad för att ge kunden en behaglig känsla när han underhåller sin bil. Utmaningen är att snabba upp installationstiden och sänka arbetskostnaderna samt designa ett system som mestadels är en kombination av standardkomponenter som kan konfigureras efter kundens behov utan att kompromissa med energieffektivitet eller användningen av förnybara material

Lösning

I samarbete med vår kund designade Formula Air ett helt nytt koncept för biltvättdammsugare som är optimalt  funktionell med en design som är tilltalande att se på. Denna pelare är helt byggd i vår fabrik i Nederländerna och är konfigurerbar för alla kunders behov. Denna pelare är installerad på en betongbas som integreras i underlaget under stenläggning, med alla rör och anslutningar under jord. Kunden har valet att implementera däckpumpningsenheter, belysning, automatiska startsensorer, röd och grön lampa för tillgänglighet och även varuautomater för att sälja biltillbehörsprodukter. Allt detta levereras på plats och kan installeras på mycket kort tid. För bästa energieffektivitet har varje pelare sin egen föravskiljare för att kunna minska på lufthastigheten i centrala rörledningar, i kombination med ett smart tryckstyrt system garanterar vi perfekt sugkraft med minsta möjliga energiförbrukning

Att designa denna produkt tog en hel del tid, mycket på grund av kraven att göra installationstiden så kort som möjligt och ha en modulär design för att inkludera alla olika alternativ. Vi fick bygga några konceptpelare. Med varje nytt koncept utvärderades alla för- och nackdelar och förbättringar genomfördes. Även utbildning av personal till byggandet av denna nya produkt behövde ske internt. Efter alla ansträngningar som lagts ned av alla inblandade, skapas en helt ny produkt framgångsrikt och installeras av våra partners.