Att bidra till en bättre framtid för vår planet

Hållbarhet

Hållbarhet är en del av luftrening

Genom att skilja det nyttiga från det skadliga via stoftutsugningsprocesser bidrar vi till verklig hållbarhet, och vi har varit ambassadörer för ren luft under de senaste 30 åren.

Levnadstakten har förändrats dramatiskt under detta århundrade och som ett resultat av luftföroreningar, förorenat vatten och ökande urbanisering når luftrening upp på topplistan för nödvändiga teknologier och viktiga krav för en bättre värld. Stoftutsugning är vår kärnkompetens, vår affärsmodell och vårt företagsansvar.

Vårt bidrag till hållbarhet går utöver våra produkter. Som en del av vår vision att bli en one-stop-shop för industriella kanalsystem vill vi också bidra till en mer övergripande hållbar framtid för alla. Vår strategi är att minska koldioxidutsläppen med 50 % i hela värdekedjan till 2030 och bli koldioxidneutrala till 2055.

Med ett nätverk av partners och erfarna ingenjörer arbetar vi ständigt med att skapa standardiserade och tillgängliga lösningar för luftrening. Vi anser att alla ska kunna arbeta och leva i en hälsosam miljö. Renare luft innebär en friskare planet och friskare människor, så vi fortsätter att bekämpa luftföroreningar för att påverka nuvarande och framtida generationer.

Du kan läsa exakt hur vi annars bidrar till hållbarhet i vårt dokument för hållbarhetsstrategi, som kan laddas ner via länken nedan.

4 - Sustainability photo.jpeg