BIDRAG TILL REN HÅLLBAR MILJÖ

Våra värderingar, Mission & Vision

Vi är internationella tillverkare och distributörer av produkter för industriell stoftavskiljning. Med rätt expertis, innovativa tillverkningstekniker och över 30 års erfarenhet bidrar vi till en bättre framtid för vår planet. Och grunden för vår framgång ligger i våra värderingar. Vi, var och en på Formula Air, använder fastställda värderingar som riktlinjer för att uppnå våra mål.

24 - Mission - Vision.jpg

Värderingar

Integritet

Ärlighet är grunden för allt vi gör på Formula Air.

Pålitlighet

Genom att lyssna och hålla våra löften bygger vi långvariga partnerskap.

Medverkan

Vi bryr oss om våra kunder, varandra och resultatet av vårt arbete.

Dessa högsta kärnvärden driver vår kultur, och var och en av oss strävar efter att integrera dem i vårt dagliga arbete. Dessa vägledande principer är ryggraden i vår kultur, vad vi strävar efter och relaterar till när tiderna kunde vara bättre. Kunder kanske känner igen våra värderingar när vi engagerar oss i deras projekt för att erbjuda bra kundservice, att vi lovar realistiskt och tar på oss ansvar.

Uppdrag

Vi bidrar till ren luft inom industriella processer för att stödja en hållbar arbets- och levnadsmiljö. Genom att arbeta nära våra kunder spelar vi en nyckelroll i de hållbara lösningarna för stoftavskiljning och luftrening.

Vision

Vi är bäst i klassen när det gäller att leverera standardiserade produkter för stoftutsugning för industriella processer i Europa, genom att fokusera på operativ effektivitet och för att vara en pålitlig one-stop-shop.

Hållbarhet

Vårt bidrag till hållbarhet går utöver våra produkter. Som en del av vår vision att bli en one-stop-shop vill vi också bidra till en mer övergripande hållbar framtid för alla. Läs mer om vår hållbarhetsstrategi.